Công ty CP tập đoàn ĐTXD phát triển Đông Đô - BQP
Địa chỉ : Tổ 57 - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
Điện thoại : 04.62964404- 37843669 - 37843243 * Fax: 04.37844404
Email : dongdo-bqp@dongdo-bqp.com.vn
Website : www.dongdo-bqp.com.vn